kuplaptopa.pl Dell-PartnerDirect

Zobacz wszystkie newsy.

news picture

Najnowszy notebook Inspiron 16 Plus

Notebook Inspiron 16 Plus Świetne pomysły. Świetna wydajność. Dodano: 2021-09-10
news picture

Wyprzedaż magazynowa OptiPlex 3080

Zapraszamy już dziś do skorzystania z naszej oferty komputerów stacjonarnych. Komputer stacjonarny OptiPlex 3080 Micro Podstawowy biznesowy komputer stacjonarny w obudowie Micro zapewnia najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia i wydajność dzięki procesorom Intel® dziesiątej generacji.

Dodano: 2021-07-15
news picture

Nowy OptiPlex 7090 w promocyjnej cenie...

Inteligencja, na której możesz polegać OptiPlex to ponad 28 lat doświadczenia w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem potrzeb klientów przez stałe tworzenie szybszych i bardziej inteligentnych technologii. Uniwersalne, kompaktowe obudowy z dostosowanymi opcjami wdrażania i procesorami Intel® jedenastej generacji.

Dodano: 2021-07-15
news picture

Bądź bardziej eko z najnowszym i niesamowicie wydajnym modelem Latitude 5421!

Dell dba nie tylko o komfort Twojej pracy ale również o środowisko! Nieograniczona moc w obudowach pochodzących z bioplastików drzewnych! Dodano: 2021-07-07

Serwis i reklamacje

Warunki Gwarancji :

Gwarancja

 1. Firma KUPLAPTOPA.PL gwarantuje sprawne działanie podzespołów wymienionych w tabeli zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji (w miesiącach) licząc od daty zakupu.
  • pozycje oznaczone nazwą GWARANCJA PRODUCENTA nie podlegają gwarancji sprzedawcy! Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej dostarczanej wraz ze sprzętem. Okres gwarancji w tym wypadku jest podany tylko w celach informacyjnych.
  • pozycje, które oznaczone są w tabeli RĘKOJMIA (np. RĘKOJMIA12) podlegają wyłącznie prawom rękojmii w okresie odpowiadającym liczbie po RĘKOJMIA, liczonej w miesiącach. Tak oznaczony sprzęt nie posiada gwarancji.
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych.
 3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do punktu serwisowego ul. Polnych Kwiatów 11, 02-776 Nieporęt na własny koszt (z wyjątkiem sprzętu, na który była wykupiona gwarancja door-to-door lub CAR, który dostarcza kupujący na koszt KUPLAPTOPA.PL firmą spedycyjną DHL jako zwykła przesyłka kurierska. Tego typu przesyłka musi posiadać naklejony w widocznym miejscu numer RMA, który nadany zostaje przez serwis firmy KUPLAPTOPA.PL - w takim wypadku prosimy o pobranie dok RMA i wysłanie do nas na adres [email protected] ). Prosimy dodatkowo o wypełnienie Formularza RMA ONLINE. W razie nie przedłożenia wraz ze Sprzętem (kopii) dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu objawów (wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego), sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego/Nabywcę warunków gwarancji.
 4. Sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo (firma KUPLAPTOPA.PL. nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu).
 5. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 6. Pojęcie "wady sprzętu", o którym mowa w punkcie 3 niniejszej karty gwarancyjnej, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje wg serwisu KUPLAPTOPA.PL) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązująca taryfą.
 8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył podzespoły stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.
 9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 10. W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy KUPLAPTOPA.PL, bądź jej prawnego kontynuatora, właściciel towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulegają przepadkowi na rzecz firmy KUPLAPTOPA.PL bądź jej prawnego kontynuatora. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Zamawiającego w obecności kuriera w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego.
 12. Zgłoszenie reklamacyjne musi byś złożone pisemnie i wysłane na adres: Kuplaptopa.pl ul. Polnych Kwiatów 11, 05-126 Nieporęt lub e-mail [email protected]
 13. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

Kupujący/Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem świadczonych usług serwisowych.

Koszty Magazynowania/Przechowywanie towaru

Poniższe koszta magazynowania nie dotyczą obrotu konsumenckiego :

 1. w przypadku nie odebrania zakupionego lub reklamowanego towaru  : pierwsze dwa tygodnie gratis, kolejne dni 10 PLN /dobę
 2. w przypadku nieodebrania sprzętu z naprawy : pierwsze dwa tygodnie gratis, kolejne dni 10 PLN /dobę

  Czyszczenie zwracanego sprzętu i jego ponowne przepakowanie od 100 PLN

Notebooki (laptopy):

Czyszczenie i konserwacja komputera przenośnego 70 PLN
 • czyszczenie komputera przenośnego,
 • czyszczenie i smarowanie wentylatorów,
 • czyszczenie gniazd i złączy,
 • wymiana pasty termoprzewodzącej.
Czyszczenie i naprawa klawiatury notebooka od 100 PLN
 
Ekspertyza serwisowa komputera przenośnego 80 PLN
 • sprawdzenie wszystkich komponentów komputera,
 • testy sprawności systemu operacyjnego,
 • testy wydajnościowe,
 • testy obciążeniowe.
Usługa płatna tylko w momencie rezygnacji z naprawy !!!
Naprawa płyty głównej notebooka od 150 PLN
W zależności od usterki zakres napraw wchodzi:
 • rozkręcenie i skręcenie notebooka ,
 • naprawa układów SMD, BGA,
 • testy obciążeniowe.
Regeneracja baterii notebooka 50 PLN
bez kosztów ogniw
Wymiana, instalacja podzespołu w notebooku od 30 PLN
w zależności od rodzaju podzespołu
Wymiana świetlówki w notebooku od 100 PLN
w zależności od wielkości matrycy
Ściąganie plam z matrycy od 150 PLN
w zależności od wielkości matrycy
Wymiana matrycy 70 PLN
 
Naprawa inwertera od 100 PLN
 
Inne ustalanie indywidualnie
W zależności od usterki zakres napraw wchodzi:
 • zawiasy, taśmy sygnałowe, plastiki itp.,
 • programowanie biosu,
 • zdjęcie haseł (wymagany dowód zakupu),
 • inne.

Komputery stacjonarne:

Czyszczenie i konserwacja 35 PLN
 • czyszczenie komputera,
 • czyszczenie i smarowanie wentylatorów,
 • czyszczenie gniazd i złączy,
 • wymiana past termoprzewodzących.
Ekspertyza serwisowa 50 PLN
 • sprawdzenie wszystkich komponentów komputera,
 • testy sprawności systemu operacyjnego,
 • testy wydajnościowe,
 • testy obciążeniowe.
Instalacja systemu operacyjnego 50 PLN
 • instalacja systemu operacyjnego,
 • instalacja i konfiguracja sterowników.
Testowanie akcesoriów komputerowych 30 PLN
dyski ,karty graficzne , pamięci , napędy ,płyty główne itp.
Archiwizacja danych 50 PLN
zgranie na płytki lub nośniki zewnętrzne
Wgranie biosu i upgrade firmwaru 50 PLN
 • wgranie biosu płyty głównej,
 • aktualizacja biosu,
 • aktualizacja wewnętrznego oprogramowania urządzeń.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

Ekspertyza drukarki 50 PLN
 
Czyszczenie i konserwacja 50 PLN
 • czyszcenie drukarki,
 • udrażnianie głowicy,
 • czyszczenie wałków.

Inne urządzenia:

Ekspertyza serwisowa  
nawigacje, palmtopy 50 PLN
monitory 50 PLN
inne ustalane indywidualnie

Usługi ekspresowe +50 %

Na wszystkie usługi naprawcze przekazujemy 3 miesięczną gwarancję (z pominięciem rękojmi).