kuplaptopa.pl Dell-PartnerDirect

Rozszerzenie gwarancji NBD o 2 lata dla laptopów z serii Precision M6800 M7710 M7510

Rozszerzenie gwarancji NBD o 2 lata dla laptopów z serii Precision M6800 M7710 M7510
  • 2YNBD_P
  • szczegóły u handlowca
ilość
- +
Na stanie - dostawa w 48h
Siemens leasing
cena 939, 00 PLN 763,41 PLN netto
  • Opis produktu

Gwarancja

Komputer objęty jest gwarancją w planie serwisowym Następnego Dnia Roboczego (NBD) przez okres 12, 24 lub 36 miesiące od daty zakupu z wyłączeniem akumulatora, który objęty jest gwarancją przez 12 miesięcy od daty produkcji. Usługi serwisowe świadczone są na terenie Polski w miejscu użytkowania komputera. Celem serwisu NBD jest spowodowanie, aby następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia usterki, pojawił się na miejscu u Klienta technik serwisowy(*). Elementy wymienne przez Klienta: napęd CD/DVD, akumulator, zasilacz, itp. będą doręczane przez kuriera.

Wsparcie online

Strona https://support.euro.dell.com/support/ (dostępna w języku polskim) zawiera zalecenia dotyczące aktualizacji systemu, informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania oraz sposobach ich rozwiązywania. Użytkownik ma tu dostęp do programów diagnostycznych, sterowników i uaktualnień, jak również wgląd do opisu swoich zleceń serwisowych.

Gwarancja nie obejmuje

• Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem, nieprawidłowym używaniem, modyfikacjami lub naprawami Produktu dokonanymi przez Klienta lub nieuprawnioną osobę trzecią

• Uszkodzeń mechanicznych, wywołanych przyczyną zewnętrzną lub przez osobę trzecią

• Uszkodzeń spowodowanych prawidłowymi działaniami Dell, podjętymi zgodnie z instrukcjami Klienta

• Oprogramowania, danych, usług dostępu do internetu

Sposób zgłoszenia usterki

Telefonicznie na numer: 022 5795700 w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 (**)

Informacje konieczne do zgłoszenia

• Service Tag (siedmioznakowy numer seryjny komputera umieszczony w BIOS i na białej naklejce na obudowie)

• Opis problemu i informacje o błędach, jakie wykazuje diagnostyka

• Ważniejsze informacje o konfiguracji systemu, nazwa i numer wersji systemu operacyjnego

• Pełny adres wraz z kodem pocztowym, nazwisko i telefon osoby kontaktowej

Obowiązki Klienta

Przed kontaktem z Dell zgłaszający usterkę powinien wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić podłączenie do zasilania oraz kable połączeniowe

• Sprawdzić system programem antywirusowym

• Uruchomić płytę diagnostyczną i zapisać wykryte błędy

Klient jest zobowiązany udzielić Dell właściwej pomocy, informacji oraz zapewnić współpracę i dostęp do produktów, tak, aby umożliwić Dell wykonanie obowiązków serwisowych. W odmiennym przypadku Dell nie będzie zobowiązany świadczyć usług serwisowych. Klient zobowiązany do zachowania zapasowej kopii danych (back-up) oraz zapewnienia ochrony danych.

(*) Okresy napraw podawane są orientacyjnie i mogą ulegać zmianie w poszczególnych przypadkach (spowodowanych przykładowo przeszkodami w warunkach drogowych, złymi warunkami atmosferycznymi, naprawą w miejscowościach niepołączonych siecią dróg, opóźnionym dysponowaniem częściami zamiennymi). Umówione terminy napraw nie mają zastosowania do części zamiennych/komponentów, które nie są niezbędne do zachowania funkcjonalności produktu.

(**)Prosimy zwrócić uwagę, że rozmowy telefoniczne z Dell są monitorowane w celach szkoleniowych.

DELL sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058844, NIP 526-020-67-12, posiadająca kapitał zakładowy 102,623.62 PLN Gwarancja


Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 30 kwiecień 2015.